I. Đặc điểm tình hình

Trường mẫu giáo An Ninh  thuộc xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Trường được thành lập năm 1998. Khi mới thành lập trường chỉ có 2 lớp học với tổng số 56 học sinh

Trường thuộc xã nông thôn gồm có 09 ấp, với diện tích tự nhiên là 3.336,35 ha. Có 03 dân tộc cùng sinh sống tập trung, dân tộc Kinh, Hoa, Khmer; dân tộc Kinh chiếm 43,74%, dân tộc Khmer chiếm 54,12%, dân tộc Hoa chiếm 2,14%. Phần lớn người dân sống bằng nghề nông, làm thuê và một số ít sống bằng nghề buôn bán

Đời sống kinh tế người dân ngày càng phát triển, nhu cầu phụ huynh đưa trẻ đến trường ngày càng cao. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã đầu tư xây dựng trường mầm non theo hướng đạt chuẩn với tổng kinh phí: 14.494.255 đồng gồm 12 phòng học, 6 phòng chức năng và trang bị đày đủ thiết bị đồ dùng dạy học, vì thế số lớp của trường luôn được phát triển theo từng giai đoạn

- Nếu năm 1998 chỉ có 2 lớp học, chưa có lớp bán trú; đến năm 2000 tăng 12 lớp; năm 2010 trường đã phát triển được 18 nhóm lớp (trong đó có 4 lớp học bán trú) đến năm 2018 trường có 20 nhóm lớp với tổng số 605 trẻ (trong đó có 10 lớp bán trú)

II. Phương hướng phát triển 5 năm tới

Trong giai đoạn 2018 – 2023 nhà trường tiếp tục duy trì ổn định về quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; dần từng bước cải thiện môi trường giáo dục, nâng cao hiệu quả CSGD trẻ. Phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt chuẩn quốc gia và cuối năm 2019 được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ( cấp độ 3), đến năm 2023 Trường Mẫu giáo An Ninh là một trường có mô hình CSGD hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại. Tạo dựng được môi trường chăm sóc, giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, trẻ được học ngoại ngữ, tin học và các môn năng khiếu: âm nhạc, yorga, hội họa…phát triển năng khiếu cá nhân và trở thành trường điển hình về chất lượng CSGD trẻ của tỉnh nhà

Tiếp tục duy trì và giữ vững công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo và phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

1. Chỉ tiêu huy động trẻ từng năm

Năm học

Chỉ tiêu huy động

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Trẻ 5 tuổi

2018-2019

8%

65%

97%

 

2019-2020

10%

70%

98%

 

2020-2021

14%

75%

99%

 

2021-2022

18%

85%

100%

 

2022-2023

20%

95%

100%

 

2. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT

Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất có  hệ thống, đồng bộ, hiện đại, có các phòng học tập riêng, phòng ngủ riêng, có đầy đủ phòng chức năng, khu vệ sinh khép kín, sân chơi rộng rãi, thoát mát, có hồ bơi và có đủ các phòng, thiết bị dạy năng khiếucho trẻ

3 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Đến năm 2023, Trường Mẫu giáo An Ninh  có cơ cấu hợp lý, có đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện đại, hội nhập quốc tế

Xây dựng đội ngũ có tính kỉ luật lao động cao, biết thương yêu hỗ trợ nhau, biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân để tư duy, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ.

- Đảm bảo đủ biên chế theo Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở GDMN công lập.

+ Cán bộ quản lý: Đến năm 2023 đạt trình độ thạc sĩ, có kỹ năng ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong quản lý.

+ Giáo viên: Đến 2023, 100% đạt chuẩn trình độ Tin học, sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong công tác CSGD trẻ, có kỹ năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong dạy học. 100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, có giáo viên theo học đào tạo sau Đại học, có kỹ năng ứng dụng công nghệ mới trong dạy học.

+ Nhân viên: Đạt chuẩn đào tạo từ Đại học trở lên; có kỹ năng sử dụng thành thạo máy móc, phương tiện CNTT đáp ứng ngày càng cao yêu cầu công tác, tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong công tác.

4. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

  - Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (cấp độ 3) theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

  - Khẳng định thương hiệu Trường mầm non trong khu vực ĐĐBSCL và trên toàn quốc.

III. Giải pháp thực hiện:

  • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về hiến lược phát triển của nhà trường,nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm đối với sự nghiệp phát triển nhà trường.

- Xây dựng Văn hoá nhà trường, xây dựng ý thức thực hiện và tôn vinh sự thể hiện các giá trị cơ bản để thực hiện sứ mệnh của nhà trường .

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường, các tổ công tác, các đoàn thể trong việc thực thi nhiệm vụ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của toàn trường.

- Huy động các nguồn lực xã hội xây dựng nhà trường (đặc biệt là phụ huynh và các đoàn thể) qua cuộc họp, các buổi hội thảo, và các hội thi. Tạo điều kiện cho phụ huynh cùng  tham gia

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có chất lượng cao, bảo đảm đủ các chuẩn về chính trị và chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo các chuẩn đã được ban hành.

- CBQL là cầu nối là trung tâm gắn kết các chị em trong nhà trường, CBQL có nhiệm vụ xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, là nhân tố quyết định sự thành bại mục tiêu phát triển của nhà trường. Vì thế, bản thân người CBQL không xem mình là người quản lý bằng mệnh lệnh hành chính, theo phương thức một chiều. Mà người CBQL phải luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể. Quản lý nhà trường theo quan điểm hiện đại

+ Thứ nhất, người cán bộ quản lý GDMN phải có bản lĩnh chính trị luôn kiên định với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; luôn cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

+ Thứ hai, phải có tầm nhìn xây dựng chiến lược, chính sách giáo dục: Người cán bộ quản lý giáo dục cần phải được trang bị về kiến thức, kỹ năng và thái độ để xác định vị trí, vai trò, tầm nhìn, sứ mệnh của giáo dục, từ đó có thể xây dựng được các chiến lược, phát triển của nhà trường

+ Thứ ba, phải có năng lực chuyên môn thể hiện ở: Khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề tình huống, phát hiện thách thức, cơ hội, nguy cơ; Khả năng xác định đúng phương hướng phát triển của nhà trường phù hợp tình hình thực tế

+ Thứ tư, phải có khả năng phát triển nhà trường lấy trẻ làm trung tâm. Cần có tầm nhìn toàn cảnh và hệ thống để đảm bảo các chương trình chuyến đổi của nhà trường phải bám sát mục tiêu phát triển quốc gia ở cấp độ cao hơn.

+ Thứ năm, phải có các kỹ năng khác nhau trong điều hành, giải quyết công việc như: Tổ chức công việc của bản thân, các phương pháp, quá trình, quy trình làm việc hàng ngày, kết hợp công việc trước mắt và lâu dài;

Đặc biệt người CBQL không tự thỏa mãn với những thành tích đạt được, mà cần quan tâm những chỉ tiêu, những  hạn chế. Để từng bước khắc phục và đạt được mục tiêu./.